cách làm giá treo dao

Hướng dẫn cách làm giá treo dao tiện dụng bằng những thanh nam châm

Số lỗ bạn cần khoan là 18 (mỗi hàng 9 lỗ), do đó bạn cần đến 54 viên nam châm. Lợi ích của giá treo